Het Wolvenpak

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

Titel:Het Wolvenpak
Auteur: Ton van Reen
Illustraties van Peter Paul Rauwerda
ISBN: 978-90-78407-61-4
Prijs: 12,50 
 

Terug

 

HET WOLVENPAK speelt in de achttiende eeuw, een tijd waarin vaak en veel honger werd geleden. Vooral in de jaren tussen 1734 en 1803. Meer dan veertig procent van de mensen, en vooral kinderen, stierf door ondervoeding. Voor wie wilde overleven zat er niets anders op dan te stelen.

Wat zou jij gedaan hebben als jij toen had geleefd en had moeten kiezen tussen doodgaan of stelen? In de schuren en kelders en op de zolders van rijke kloosters en kastelen zoals kasteel Hoensbroek, lag genoeg eten. Het risico dat je leven zou kunnen eindigen in de gruwelijke kerker van hetzelfde kasteel was echter groot. Zoals gebeurde met Mathias Ponts, de vader van een groot gezin. Voor de kinderen bleef de keuze moeilijk. De rijke mensen, die het voor het zeggen hadden, beslisten ook over leven en dood van de mensen die niets bezaten.

 
HET WOLVENPAK is geen lief verhaal, maar het verslag van een gruwelijke geschiedenis. Het verhaal is waar gebeurd. Alle personen in dit verhaal hebben echt bestaan. Kasteel Hoensbroek kun je nog steeds bezichtigen en je kunt beleven hoe het leven er in het verleden was.
 
Ton van Reen is schrijver van een groot aantal boeken, zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Daaronder ook de verfilmde verhalen over de Bende van de bokkenrijders.

OOOOOOOOOOOOO

RECENSIE door ADRI GORISSEN 01-05-2010:

In Het Wolvenpak toont auteur aan dat bokkenrijders misdaden pleegden, maar niet anders konden

Ton van Reen  terug naar de bokkenrijders

Gelezen: Ton van Reen - Het Wolvenpak. Uitgeverij TIC, 94 blz. ISBN 9789078407614. Prijs 12,50 euro. Met illustra­ties van Peter Paul Rauwerda.

De dood is het schouw­spel dat altijd de meeste mensen trekt, stelt schrijver Ton van Reen in zijn nieuwe jeugdboek Het Wol­venpak. Een boek dat draait om de berechting en executie van de acht-tiende-eeuwse bokkenrijderskapitein Mathijs Ponts en zijn kinderen Maria en Peter.

Met Het Wolvenpak toont Van Reen dat het onderwerp bokkenrijders hem is blijven fascineren na de succesvolle publicatie van de vier delen van De bende van de Bokkenrijders tussen 1986 en 1994. De vier zijn onmiskenbaar de belang­rijkste boeken in zijn jeugdboeken-oeuvre en zijn ook verfilmd. Het is hem echter niet te doen om de herhaling van een succesver­haal. In zijn nieuwe boek laat hij zien dat de bokkenrijders zich in hun tijd aan zware vergrijpen schul­dig maakten. Sociaal geëngageerd als hij is, maakt hij van meet af aan ook duidelijk dat ze niet anders kunnen, dat ze geen enkele kans krijgen in de achttiende-eeuwse maatschappij.

Het verhaal draait zoals gezegd om bokkenrijder Mathijs Ponts en is ge­baseerd op documenten en archief­stukken. Ponts zucht in de cel van kasteel Hoensbroek omdat hij over­vallen heeft gepleegd en moorden begaan. Uit angst voor martelingen heeft hij ook andere misdaden be­kend. Zelf vindt hij - en met hem Van Reen - dat hij gewoon niet an­ders kon. Armen zijn in die tijd kansloos. De titel verwijst naar een groepje straatkinderen, bestaande uit (klein)kinderen van Ponts, dat rond het kasteel zwerft en door de gewone mensen met de nek wordt aangekeken en weggejaagd. Ook met het wolvenpak kan het alleen maar slecht aflopen. Om dat nog eens extra te accentueren zet hij hun leven af tegen dat van de kinderen van de adellijke familie van Hoensbroek. Het boek valt uit­een in een spannend verteld ty­pisch Van Reen-verhaal en in een gedeelte met uitleg. In dat laatste toont hij nog eens zijn engagement door te stellen dat hij Het Wolven­pak niet alleen heeft geschreven om een indruk te geven van de hardheid van het bestaan in de achttiende eeuw. Hij trekt een lijn naar het heden, want er zijn nog altijd kinderen die honger hebben, die in armoede leven, die moeten werken of die niet naar school kunnen.

 

Terug

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl